Maandag 27 Maart 2017 - Hoofddoek op de werkvloer

Mag een werkgever een hoofddoek verbieden op de werkvloer?

21/03/2017

De vraag of een werkgever zijn personeel mag verbieden om religieuze symbolen te dragen, beroerde in het verleden meer dan eens de opinie. In haar arrest van 14 maart 2017 schept het Europees Hof van Justitie eindelijk duidelijkheid. Een werkgever mag wel degelijk een reglement opstellen waarin hij eist dat zijn personeel zich neutraal kleedt als ze met publiek in aanraking komt.

Wat voorafging

De huidige discussie rond het dragen van religieuze symbolen op het werk, barstte los toen een Belgische moslima en Unia, het voormalige Centrum voor Gelijkheid van Kansen, enkele jaren geleden samen naar de rechter stapten. De vrouw werkte als receptioniste en werd ontslagen toen ze haar werkgever vertelde dat ze voortaan een hoofddoek zou dragen. De werkgever beriep zich voor het ontslag op een intern reglement dat alle zichtbare politieke, religieuze of filosofische symbolen verbood.

Uitspraak  Europees Hof van Justitie

Uiteindelijk belandde de zaak bij het Europees Hof van Justitie. Op 14 maart 2017 oordeelde dat Hof dat er geen sprake is van discriminatie als een bedrijf een vooraf vastgelegd beleid heeft dat werknemers verbiedt om zichtbare religieuze, filosofische of politieke symbolen te dragen. De werkgever mag dit echter enkel eisen van personeel dat rechtstreeks in contact komt met klanten. Het Hof van Justitie voegt hier bovendien aan toe dat het verbod zich niet mag beperken tot een bepaalde groep, maar voor het hele bedrijf moet gelden.

Wat betekent deze uitspraak voor u als werkgever?

  • Het is mogelijk om een neutrale uitstraling te verwachten van werknemers die onder meer in contact komen met klanten en leveranciers.
  • Deze voorschriften moeten vooraf vastgelegd zijn in een reglement. Het arbeidsreglement is hiervoor het ideale instrument.
  • Dit beleid moet coherent en consequent toegepast worden.
  • Het neutraliteitsbeleid moet alle politieke, filosofische en religieuze overtuigingen viseren en mag zich niet beperken tot één godsdienst.
  • Vóór een ontslag doorgevoerd wordt op basis van dit voorschrift, moet u als werkgever nagaan of u de werknemer een andere functie kan aanbieden waar hij of zij niet in contact komt met klanten. Een functie achter de schermen dus.

Als u zo’n clausule wil opnemen in uw arbeidsreglement, kan u contact opnemen met ADMB Sociaal Bureau.