Dinsdag 28 Maart 2017 - Inhoudingsplicht controleren

Hoe inhoudingsplicht controleren bij werk in onroerende staat?

 

De inhoudingsplicht en hoofdelijke aansprakelijkheid bestaat in heel wat sectoren (bouw, bewaking- en/of toezichtsdiensten en de vleessector). Deze verplichting en aansprakelijkheid zijn afhankelijk van het feit of de dienstverrichter, afkomstig uit één van deze sectoren, al dan niet sociale en/of fiscale schulden heeft. Maar hoe kan u die inhoudingsplicht controleren? De FOD Financiën herstructureerde onlangs heel wat van haar sites. Bent u ook het spoor bijster? Wij geven u hierna graag een kleine leidraad.

De inhoudingsplicht speelt op twee vlakken enerzijds de inhoudingsplicht bij de sociale zekerheid en anderzijds de inhoudingsplicht voor de fiscale schulden.

Voor de RSZ
Met de onlinedienst Inhoudingsplicht Sociale Zekerheid gaat u na of de inhoudingsplicht van toepassing is op de factuur die een aannemer u voorlegt. Als de aannemer sociale schulden heeft, moet u 35 % van het bedrag dat u hem verschuldigd bent, inhouden en doorstorten aan de Rijksdienst voor Sociale Zekerheid (IBAN: BE76 6790 0001 9295; BIC: PCHQBEBB). U kunt in de onlinedienst ook de storting van het bedrag van de inhouding op factuur voorbereiden die voor rekening van een medecontractant moet gebeuren.
Wanneer u voor de beveiligde modus kiest, zijn sommige gegevens al op voorhand ingevuld. Bovendien kunt u ook een samenvatting van de voorbereiding van uw storting per e-mail krijgen. De betrokken aannemer ontvangt via zijn e-Box en/of op papier een notificatie van uw inhouding op factuur.

Voor de FOD Financiën
Met de onlinedienst Inhoudingsplicht FOD Financiën gaat u na of een aannemer die u een factuur voorlegt, fiscale schulden heeft. Zo ja, dan moet u 15 % van het bedrag dat u hem verschuldigd bent, inhouden en doorstorten aan de FOD Financiën, Algemene Administratie van de Inning en Invordering, Inningscentrum (IBAN: BE33 6792 0023 2046 – BIC: PCHQBEBB).
Klik op de knop ‘Inhoudingsplicht FOD Financiën consulteren’ om de inhoudingsplicht te bekijken. Bij problemen of vragen over deze onlinedienst neemt u contact op met het contactcenter van Financiën op het nummer 0257 257 57. Bekijk vooraf de HYPERLINK
http://financien.belgium.be/nl/ondernemingen/inhoudingsplicht_voor_fod_financien/
over de inhoudingsplicht op de site van de FOD Financiën. Ga naar de site Myminfin: https://eservices.minfin.fgov.be/mym-portal/public/citizen/welcome.
Klik aan de linkerkant op "Interactieve diensten".

Kies voor de "Inhoudingsplicht".

Klik op de knop “Consulteren” – vul vervolgens het ondernemingsnummer in en klik nogmaals op “Consulteren”. U krijgt dan de eventuele inhoudingsplicht en kan vervolgens het attest afdrukken door te klikken op “Attest tonen”.
Indien bij het Vakje “Verplichting tot inhouding” “Ja” is vermeld, moeten de inhouding doen.

Opgelet! Deze site werkt alleen met Google Chrome. Niet met Internet Explorer noch met Microsoft Edge.