Dinsdag 07 Maart 2017 - Bijverdienen in 2017, pensioen

Limietbedragen bijverdiensten van gepensioneerden

Kalenderjaar 2017
  Volgende inkomensgrenzen gelden:
 

 
Vóór wettelijke pensioenleeftijd Na wettelijke pensioenleeftijd
  RP of RP+OP OP OP
Activiteit als werknemer, mandaat, ambt of post (bruto jaarbedrag)      
Zonder kinderlast 7.856 euro 18.291 euro 22.690 euro
Met kinderlast 11.784 euro 22.864 euro 27.600 euro
Activiteit als zelfstandige (netto jaarbedrag, na aftrek van beroepskosten en –verliezen)      
Zonder kinderlast 6.285 euro 14.633 euro 18.152 euro
Met kinderlast 9.427 euro 18.291 euro 22.080 euro
 
(OP: overlevingspensioen — RP: rustpensioen)

 
Echtgenoot is jonger dan 65 jaar Zelfstandige (netto beroepsinkomen) Werknemer (bruto beroepsinkomen)
Zonder kinderlast 6.285 euro 7.856 euro
Met kinderlast 9.427 euro 11.784 euro
Echtgenoot is 65 jaar (of ouder) Zelfstandige (netto beroepsinkomen) Werknemer (bruto beroepsinkomen)
Zonder kinderlast 18.152 euro 22.690 euro
Met kinderlast 22.080 euro 27.600 euro
Kalenderjaar 2016
  Volgende inkomensgrenzen gelden:
 

 
Vóór wettelijke pensioenleeftijd  Vóór wettelijke pensioenleeftijd Na wettelijke pensioenleeftijd
  RP of RP+OP OP RP/OP/RP+OP
Activiteit als werknemer, mandaat, ambt of post (bruto jaarbedrag)      
Zonder kinderlast 7.797 18.154 22.521
Met kinderlast 11.696 22.693 27.394
Activiteit als zelfstandige (netto jaarbedrag, na aftrek van beroepskosten en –verliezen)      
Zonder kinderlast 6.238 14.523 18.017
Met kinderlast 9.357 18.154 21.916
 
(RP: rustpensioen - OP: overlevingspensioen)
   
Kalenderjaar 2015
  Gepensioneerden die 65 jaar zijn, mogen sinds 2015 onbeperkt bijverdienen. Er s is geen loopbaanvoorwaarde vereist en de leeftijdsvoorwaarde moet niet vervuld zijn op het ogenblik van de oppensioenstelling. Onbeperkt bijverdienen is ook mogelijk voor gepensioneerden jonger dan 65, maar die een loopbaan bewijzen van 45 jaar. Die loopbaanvoorwaarde moet vervuld zijn op de ingangsdatum van het eerste Belgische rustpensioen van de pensioengerechtigde. Zijn de voorwaarden daartoe niet vervuld, dan gelden er wel nog inkomensgrenzen.
  Volgende inkomensgrenzen gelden:
 
  Vóór wettelijke pensioenleeftijd  Vóór wettelijke pensioenleeftijd Na wettelijke pensioenleeftijd
  RP of RP+OP OP RP/OP/RP+OP
Activiteit als werknemer, mandaat, ambt of post (bruto jaarbedrag)      
Zonder kinderlast 7.793 18.144 22.509
Met kinderlast 11.689 22.680 27.379
Activiteit als zelfstandige (netto jaarbedrag, na aftrek van beroepskosten en –verliezen)      
Zonder kinderlast 6.234 14.515 18.007
Met kinderlast 9.351 18.144 21.903

(RP: rustpensioen - OP: overlevingspensioen)